História

1844

História výroby cukru v meste Sereď sa začala písať už v roku 1844 v objekte terajšieho závodu Kávoviny. Jeho zakladateľom bol gróf Esterházy. Od neho ho odkúpila viedenská obyvateľka vdova Seeberová. Výroba bola ukončená v roku 1856 pravdepodobne z finančných a konkurenčných dôvodov. Nespokojnosť veľkostatkárov s cenou za odovzdanú repu viedla k rozhodnutiu založiť si vlastný cukrovar v meste Sereď. „Poľnohospodársky cukrovar, akciová spoločnosť“ bol úradne založený na zakladajúcej schôdzke spoločnosti 23. januára 1907. Najskôr bol postavený len ako surováreň, čo znamenalo, že nemohol vyrábať cukor rafinovaný, ale len surový. Už v nasledujúcom roku sa uskutočnila prvá kampaň. Cukrovar sa stal členom Cukorného kartelu a to mu umožnilo umiestniť surový cukor na svetovom trhu výhodnejšie.


1910

V roku 1910 asi tretinu akcií kúpil Dr. Lieben z Viedne, ďalšia časť sa dostala do rúk majiteľov firmy Eisler & Szold Horné Saliby. Zostatok kúpila Maďarská eskomptná banka z Budapešti, tá sa stala aj bankou financujúcou.


1913

V roku 1913 sa podarilo budapeštianskej banke získať podiel bankového domu Dr. Liebena a tak sa stať nadpolovičným vlastníkom akcií. Výlučným majiteľom cukrovaru je firma Eisler & Szold pod známym menom: Hospodársky cukrovar, účastinárska spoločnosť v Seredi, 1. novembra 1918.  

1946
Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu zo dňa 9. januára 1946 čís. 26/1946 bol podnik znárodnený.

1948
Dňa 20. januára 1948 Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu čís. 202 bol zriadený národný podnik Hospodársky cukrovar v Seredi.

1948
V roku 1948, 3. júla bol Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu zriadený nový národný podnik Spojené cukrovary so sídlom v Seredi. Do tohto bol ako závod pričlenený i Hospodársky cukrovar v Seredi, cukrovar v Sládkovičove a vo Vlčkovciach.

1960
1.7.1960 do 31.12.1968 patril cukrovar pod Spojené cukrovary n.p. Trnava. Vlčkovce sa od 1.7.1960 odčlenili, Kávoviny fungovali v rámci cukrovaru od 1.1.1955 a oddelili sa 1.10.1961. Utvoril sa Cukrovarnícky priemysel OR Trnava.

1969
Od 1.1.1969 – 31.12.1973 vznikol Cukrovar Sereď, n.p. Sereď

1974
Od 1.1.1974 – 31.12.1985 Cukrovar a Kávoviny, n.p. Sereď

1986
1.1.1986 – 30.6.1988 Sereďský cukrovar Sereď. Kávoviny boli odčlenené od cukrovaru a pričlenili sa k Pečivárňam Sereď

1988
1.7.1988 vzniká Štátny cukrovarský podnik Trnava

1990
30.9.1990 Cukrovar, k.p. Sereď

1990
1.10.1990 – 30.4.1992 Cukrovar Sereď, š.p.

1992
1.5.1992 Seredský cukrovar, a.s., Sereď

1998
Cukrovar Nova, a.s., Sereď. Vstup nového vlastníka Agrana, rakúska cukrovarnícka spoločnosť

2001
Apríl 2001 – zlúčenie s Gemercukrom a.s., Rimavská Sobota a vznik spoločnosti Slovenské cukrovary a. s., Rimavská Sobota

2006
19. máj 2006 – zmena právnej formy a sídla na Slovenské cukrovary s.r.o., so sídlom v Seredi.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.