Slovenské
cukrovary, s.r.o

Spoločnosť Slovenské cukrovary, s.r.o. majú kapacitu vyprodukovať okolo 56.000 – 60.000 ton cukru z približne 420.000 ton cukrovej repy počas jednej kampane.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.