Naša vízia

My v spoločnosti AGRANA máme spoločnú víziu – prevziať kvalitatívne vodcovstvo v zušľachťovaní poľnohospodárskych surovín na výrobky z cukru a škrobu, ako aj v spracovaní ovocia. Prostredníctvom nášho povedomia pre kvalitu a efektívnosť sme celosvetovo prvou voľbou pre podniky potravinárskeho priemyslu a pre technické aplikácie.

AGRANA. PRÍRODNÁ PRIDANÁ HODNOTA.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.