KARIÉRA

Filozofia ľudských zdrojov v spoločnosti AGRANA

Ako rakúsky spracovateľ poľnohospodárskych komodít s 54 závodmi v 25 krajinách na piatich kontinentoch sa AGRANA snaží poskytovať svojim 8 700 zamestnancom zaujímavé pracovné miesta, motivujúce pracovné prostredie a spravodlivé odmeňovanie založené na výkone.

Spolupráca a vzájomný rešpekt sú základnými črtami systému práce a riadenia skupiny. Preto naši zamestnanci nesú maximálnu zodpovednosť za svoju každodennú činnosť a uskutočňujú rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre budúci úspech a rozvoj spoločnosti. Štandardom je otvorená komunikácia a výmena informácií na všetkých úrovniach skupiny. S cieľom rozvíjať kariéru našich zamestnancov poskytujeme im podporu prostredníctvom primeraných opatrení zameraných na ich rozvoj.

Spolupráca, ako aj tolerancia a uznanie kultúry spoločnosti, ktorú charakterizujú rôzne kultúry, sú kľúčovými faktormi pri zabezpečovaní spokojnosti našich zamestnancov na celom svete.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.