Právne informácie

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť:
Slovenské cukrovary, s.r.o.,
člen skupiny Agrana,
Cukrovarská 726,
926 01 Sereď,
Slovenská republika
Tel.: +421-(0)31-788-4101,
Fax: +421-(0)31-788-4113.
E-mai: slovenskecukrovary@agrana.com

Spoločnosť AGRANA veľmi starostlivo zostavuje obsah týchto internetových stránok a zaisťuje ich pravidelnú aktualizáciu. Spoločnosť AGRANA nezaručuje, že informácie na týchto stránkach sú aktuálne, presné a kompletné, alebo že je kedykoľvek zaručený bezproblémový prístup.

Pokiaľ sa jedna o odkazy na webové stránky tretích strán, spoločnosť AGRANA nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok. Pri aktivovaní odkazu vystupujete z informačnej služby spoločnosti AGRANA. Na službách tretích strán sa preto môžu vzťahovať odlišné predpisy, hlavne s ohľadom na ochranu dát.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.