Korunný cukor
hygienicky balený

Na trh je dodávaný v týchto baleniach:

  • Korunný cukor hygienicky balený 500 g
  • Korunný cukor hygienicky balený 5 kg

Tento výrobok bol vyrobený v podmienkach systému manažmentu kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008 certifikovaného BVQI.

The natural upgrade.

  • Cukor
  • Starch.
  • Fruit.